Kontakt:
Igor Sabela
Trnkova 112, 628 00 Brno
mobil: 603 897 958
email:drevostavby@sabela.net

Základy

Před začátkem výkopových prací je sejmuta ornice v tloušťce 300 mm. Základové konstrukce se stávají ze základových pasů a základové desky. Základové pasy šířky 400 – 600 mm, hloubky 900 mm, jsou z prostého betonu B15. Základové pasy jsou navýšeny ztraceným bedněním s ocelovou výztuží zalitým betonem B20. Násyp je proveden ze soudržné zeminy v průměrné mocnosti 700 mm. Je hutněn po vrstvách na 90% PS. Základová deska je uložena na štěrkopískovém násypu o tl. 250 mm a je z betonu B20, vyztužena KARI sítí. Základová konstrukce pod terénem je izolována extrudovaným polystyrenem.

Izolace proti zemní vlhkosti a proti radonu je použita v jednom typu asfaltového pásu BITGIT 40 AL MINERAL (v případě, že je naměřeno radonové záření).

Svislé nosné konstrukce a příčky

Nosný systém je vytvořen z KVH hranolů 60/140 mm ve vzdálenosti po 625 mm. Svislé nosné stěny a příčky jsou provedeny jako dřevěné sloupkové konstrukce s tepelně a zvukově izolační výplní z minerální plstí tl. 140 mm v obvodových stěnách a tl. 80 mm v příčkách. Na obvodových stěnách je osazena reflexní parozábrana. Zavětrování konstrukce je provedeno deskami 25/100 mm. Obvodové stěny jsou pobity OSB deskami tl. 15 mm, resp. deskami Fermacel, obloženy tepelně izolačními deskami z tvrzeného polystyrénu tl. 100 mm a povrchově upraveny akrylátovou probarvenou omítkou (difúzní uzavřená stavba). V případě difúzně otevřené stavby je na místo polystyrenu použita dřevovláknitá izolační deska STEICO PROTECT povrchově upravena silikátovou probarvenou omítkou. Vnitřní příčky a obvodové stěny z vnitřní strany jsou osazeny deskami Fermacel tl. 12,5 mm. Na vnitřní straně obvodové konstrukce je rošt z latí 40/60 mm, který tvoří předstěnu, ve které jsou vedeny veškeré instalace.

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce je dřevěná rámová. Trámy jsou s dřevěných KVH hranolů 60/220 mm s vloženou zvukovou (tepelnou) izolací, záklop je z OSB desek tl. 20 mm a podbití je z desek Fermacel 12,5 mm.

Konstrukce střechy

Vaznice (pozednice) jsou v průřezu 140/140 mm, krovy 100/160 mm, kleštiny ze dvou profilů 50/150 mm. Na krokvích je položena difúzní folie TYVEK, dále dvojité laťování 30/50 mm. Jako krytina je použita (dle zákazníka) pálená respektive betonová taška, popřípadě lehká krytina. Veškeré průřezy jsou ve standardních šířkách a jsou upraveny dle projektu.

Tepelná a zvuková izolace

Jako tepelná a zvuková izolace je použita minerální plsť Knauf Insulation, pro vnitřní příčky tl. 100 mm, v obvodových stěnách 140 mm a mezi krokvemi 160 + 100 mm.

Podlahy

Podlahy provádíme suchou a resp. mokrou cestou:

  • Suchá podlaha
    Podlahy v 1.NP jsou tvořeny vyrovnávacím podsypem, 10 mm deskou, tepelnou izolací – polystyren o minimální tl. 100 mm, podlahovým prvkem FERMACEL 2E22. V 2.NP vyrovnávacím podsypem, 10 mm deskou, podlahovým prvkem FERMACEL 2E32 s kročejovou izolací.
  • Mokrá podlaha – anhydritová
    Podlahy v 1.NP jsou tl. 150 mm. Na izolaci proti vlhkosti je položen polystyrén tl. 100 mm, ANHYDRITOVÝ potěr tl. 50 mm. Podlahy v 2.NP jsou tl. 80 mm. Na nosnou konstrukci je položena kročajová izolace tl. 30 mm, ANHYDRITOVÝ potěr tl. 50 mm.
  • Veškeré klempířské výrobky jsou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm.
  • Výplně otvorů jsou typové a atypové. Okna plastové zasklené izolačním trojsklem U = 0.6 W/m2K.
  • Vnitřní parapety oken dřevotřískové, venkovní tažný hliník.
  • Vnitřní dveře obloukové dýhované, prosklené nebo plné.

Topení

Elektrické podlahové vytápění firmy Fenix Jeseník s centrální elektrickou regulací teploty BMR

www.fenixgroup.cz

Skladba podlahy

Skladba podlahy:

Železobetonová deska
Hydroizolace
Vyrovnávací podsyp
Vyrovnávací deska 10 mm
Podlahový polystyren
Podlahový prvek Fermacell 2E22 resp. anhydrit 50 mm

Skladba stěny

Skladba stěny:

Polystyren fasádní
OSB deska 15 mm
Kvit hranol 60/140 mm
Izolační plsť URSA DF 42 140 mm
Parozábrana DAPE
Instalace elektro + voda
Hranol 60/40 mm
Deska fermacel 12,5 mm